Flashover trening Hrvatska

Prevoditelj

blank blank blank blank blank blank blank
term_09

CB Login

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 484 
Ništa
Home Taktika Pretraživanje
Pretraživanje i spašavanje u zadimljenim prostorima PDF Ispis E-mail
Taktika
Autor Webmajstor   
Petak, 31 Listopad 2008 19:31
. Prikaz problema

Kod većine požara zgrada dim koji nastaje u požaru ugrožava živote osoba koje se nalaze u dotičnoj zgradi. Veliko oslobađanje dima u nepovoljnim uvjetima može za kratko vrijeme rezultirati potpunim zadimljenjem čak i većih zgrada

(npr. požar u zračnoj luci Dusseldorf koji se dogodio 11.travnja 1996. godine).U većini slučajeva kod takvih se požara polazi od činjenice da se u zgradi nalazi određeni broj ugroženih osoba. Izjave očevidaca, sustanara i/ili drugih o postojanju ugroženih osoba u zgradi, najčešće nisu pouzdane. Iz tog razloga vatrogasci tada moraju primjeniti strategiju i taktičke postupke kojima se brzo i sustavno pretražuju zadimljena područja. Samo se na taj način može zajamčiti da nitko neće nepotrebno stradati - npr. uslijed zakasnjelog pronalaženja. Tek nakon temeljitog pretraživanja svih dotičnih područja moguće je zaključiti fazu intervencije "Spašavanje".
Od opasnosti dima treba zaštititi i same interventne snage. Zatekne li se operativna grupa u opasnosti , potrebno je isto tako što brže organizirati i njeno spašavanje.
Da bi se gore navedeni zahtjevi mogli ispuniti, potrebno je osigurati sljedeće:
-razvitak i primjenu sustava za pretraživanje i spašavanje u zadimljenim prostorima
-razvitak i primjenu sustava zaštite ( opremljenost interventnih snaga prikladnom osobnom zaštitnom opremom , taktički postupci i pravila ponašanja glede izbjegavanja, nadzor operativnih grupa opremljenim dišnim spravama, nadzor spasilačkih ekipa itd.)

2. Postupci pretraživanja/spašavanja i sigurnost

Postupci sustavnog pretraživanja i spašavanja pogotovo kod pretraživanja većih zgrada praktički na postoje unatoč potrebi koja se ukazuje kod vatrogasaca.. Uspoređujući sigurnosne zahtjeve za vatrogasne ronioce ( u skladu s Njemačkim Službenim vatrogasnim propisom FwDV 8) koji primjerice obuhvaćaju stalnu povezanost užetom te sustav znakova potezanjem užeta- mora se zaključiti , da je sustav kod vatrogasnih operativnih grupa opremljenih dišnim spravama nepotpun. Iako se mnogi radni uvjeti vatrogasaca s izolacijskim aparatima mogu usporediti s radnim uvjetima ronilaca (npr. nedostatak vidljivosti, poteškoće u orijentiranju, ograničena zaliha zraka za disanje i dr.) neshvatljiva je velika razlika glede sigurnosnih zahtjeva. Što se tiče postupaka pretraživanja i spašavanja te sigurnosti vatrogasnih grupa opremljenih izolacijskim aparatima , u Njemačkoj vlada sljedeće stanje odnosno zahtjevi:

1. Postupci koji se trenutno primjenjuju samo djelomice ispunjavaju zahtjev efektivnog sustava pretraživanja i spašavanja .Za ispunjenje zahtjeva traže se sljedeći kriteriji:

-Unapređivanje taktičkih postupaka i pravilno ponašanje tijekom pretraživanja i spašavanja osoba u zadimljenim prostorima uz posebnu pozornost na iznenadne opasnosti koje se mogu pojaviti.
-Unapređivanje sustava orijentacije, koji će jamčiti sustavno pretraživanje u zadimljenim prostorima. Pritom pojedine sastavnice moraju biti tako oblikovane da omogućavaju pretraživanje pojedinih prostorija kao i cijele zgrade. Sustav orijentacije nadalje mora biti takav da je prikladan kao sustav označavanja tijekom povlačenja.
-Taktički i tehnički postupci moraju biti sažeti u obliku nacrta Dopune Službenog vatrogasnog propisa br.7 " Zaštita dišnih organa "

2. Planiranju pretraživanja i spašavanja treba posvetiti veliku pozornost. Ono se mora prilagoditi vatrogasno-tehničkim potrebama te vrstama intervencija. To znači da:
-moraju postojati uvjeti za ustrojavanje sektora pretraživanja i spašavanja
-je potrebno temeljito opisati ustrojavanje takvih sektora (rukovođenje grupama zaq pretraživanje i spašavanje, organiziranje sustava zaštite od iznenadnih opasnosti itd.)

3. Oprema operativnih grupa za pretraživanje i spašavanje treba prilagoditi zahtjevima sigurnosti i vrsti intervencija.

3. Plan pretraživanja i spašavanja

3.1.Taktička načela i zaštita interventnih snaga
3.1.1.Taktički nastupi- Taktički nastupi pretraživanja i spašavanja dijele se općenito kao i nastupi gašenja požara na "odvojene" i "zajedničke"

Kod odvojenog nastupa grupa za pretraživanje/spašavanje i navalna grupa za gašenje požara interveniraju neovisno jedna o drugoj. Ovaj se oblik primjenjuje kada je uz brzo pretraživanje i spašavanje potrebno i istovremeno gašenje požara poglavito kod velikih objekata. Istovremeno gašenje požara tijekom takvog nastupa ima zadaću da umanji nastajanje dima i topline, što također olakšava pretraživanje. Pritom treba ukazati da se grupe za pretraživanje i spašavanje kreču samo na mjestima, gdje se ne očekuje neposredna opasnost od požara. Rukovođenje grupama kako za pretraživanje i spašavanje tako i za gašenje požara , povjerava se vođama grupa koji su raspoređeni u istom operativnom sektoru, dakle istom zapovjedniku sektora. Kod zajedničkog nastupa obje grupe napredujemo zajedno. Zajednički se nastup primjenjuje kada je grupa za pretraživanje i spašavanje neposredno ugrožena od požara ili kad je širenje požara neizvjesno. Pretraživanje područja neposredno ugroženog od požara omogućeno je time što grupe napreduju uz zaštitu vodenog mlaza. Budući da spašavanje ugroženih osoba ima prioritet spram ostalih radnji, gašenje požara se provodi samo na mjestima gdje je ono nužno za pretraživanje i spašavanje. Prednost odvojenog nastupa je u tome što je pretraživanje i spašavanje moguće provoditi istovremeno i neovisno o akciji gašenja požara. Kao nedostatak pak treba navesti činjenicu da grupa za pretraživanje i spašavanje nije zaštićena vodenim mlazom te da u spašavanju osoba ne možemo/smijemo uključiti sve raspoložive snage. Međutim kod požara soba i stanova većina vatrogasnih postrojbi prednost daju zajedničkom nastupu, najvjerojatnije i zbog toga što na početku intervencije ionako vlada nedostatak osoblja. Prednost ovog oblika je činjenica da su grupe zaštićene vodenim mlazom i što su sve raspoložive snage uključene u gašenje požara. Kao nedostatak treba navesti veliki gubitak vremena kod postavljanja cijevi, koji otežavaju pretraživanje i spašavanje.

3.1.2. Podjela zadataka- Za provedbu pretraživanja i spašavanja u zadimljenim prostorima potrebni su barem sljedeći ljudi:

-vatrogasac osposobljen za voditelja vatrogasnog odjeljenja
-grupa za pretraživanje i spašavanje ( sastavljena minimalno od vođe grupe i jednog člana grupe, iako je bolja tročlana grupa)
-grupa za spašavanje ( sastavljenu najmanje od vođe grupe i jednog člana grupe ,iako je bolja tročlana grupa )

Opis zadataka pojedinih članova:
Rukovodeća osoba (zapovjednik odjeljenja) rukovodi pretraživanjem i spašavanjem. Zapovjednik odjeljenja je odgovoran za sigurnost grupa i nadzor dišnih sprava, stalno se informira o trenutnom položaju grupa, raspituje se o mogućim ugroženim osobama i njihovom položaju u dotičnoj zgradi kao i o opasnostima koje prijete samim grupama. On određuje područje rada pojedine grupe i upućuje ih na njih ( po mogućnosti uz pomoć skica i nacrta). On je u stalnoj vezi s grupom za pretraživanje i spašavanje: prenosi rezultate izviđanja (nacrt zgrade, širenje požara i dima itd.) Rezultati izviđanja se dokumentiraju i prema njima se sastavlja plan akcije. Zapovjednik odjeljenja nadalje prenosi povratne informacije nadređenoj hijerarhijskoj razini.
Vođa grupe neposredno vodi akciju pretraživanja i spašavanja unutar svog područja rada. On odgovara za sigurnost svoje grupe. Stalno izviđa glede prijetećih opasnosti i nadzire zalihe zraka za disanje ili kisika u dišnim spravama. On usmjerava pretraživanje prema uputama izvana. Vođa grupe radiovezom stalno daje povratne informacije glede položaja svom nadređenom rukovoditelju. On je također stalno u vezi s članom grupe; traži rezultate izviđanja i prenosi ih dalje.
Član grupe zajedno s vođom grupe izvodi neposredno pretraživanje. On komunicira s vođom grupe i daje mu informacije o stanju.

3.1.3. Načela pretraživanja i spašavanja

Tijekom pretraživanja i spašavanja se načela sukladna sa službom vatrogasnim propisima i propisima sprečavanju nezgoda a radu.
Iskustvo te rezultati provedenih vježbi pokazali su da je dvočlana grupa apsolutni minimum kod spašavanja osoba:
- Grupa za pretraživanje i spašavanje s konkretnim zadatkom spašavanje osoba poznat broj i položaj ugroženih osoba sastoje se minimalno od vođe grupe i dva člana grupe.
- Grupe za pretraživanje i spašavanja bez konkretnog zadatka spašavanja ljudi ugrožene su osobe naslućuju sastoje se minimalno od jednog vođe grupe i jednog člana grupe.
Nastup bez fizičkog osiguranja (vodeće uže ) unutar grupe i grupe prema van načelo se ne zagovara zbog iskustva stečenih u Kolnu i Dusseldorfu. Međutim mogući rizici za vatrogasce su preveliki. Zato ako grupe ne polažu cijevnu prugu, tada se put povlačenja mora obilježiti u cijelosti obilježiti užadima Od ovog se pravila može doduše djelomice odstupiti samo kada se prostorija u slučaju iznenadne pojave opasnosti može brzo i sigurno napustiti. Radi lakše orijentacije bi trebalo položiti barem jedno vodeće uže sve do ulaza u prostoriju koja će se pretraživati. Vođa grupe u tu svrhu sa sobom nosi torbicu sa glavnim vodećim užetom (vidi sustav užadi). Uže se izvan zgrade u području koje ne može biti zahvaćeno dimom) veže na nekom sigurnom mjestu.
Tijekom napredovanja vođa grupe polaže uže odnosno pušta da ono samo izlazi iz torbice. Uže po mogućnosti mora biti labavo položeno kako ne bi zatezalo i ne bi ometalo napredovanje sljedećih grupa . Kod povlačenja uže se mora ostaviti u zgradi. Ono služi daljnjim grupama kao orijentir i obilježava granicu pretraženog prostora. Uže se posprema po završetku gašenja. Nadalje osobno (vodeće) uže možemo privezati za mlaznicu ostavljenu ispred vrata i po potrebi brzo privući. Ponekad se vođa grupe i član grupe moraju nakratko odvojiti i to kada se provodi detaljno i brzo pretraživanje. Preduvjet za to je međusobna fizička povezanost članova grupe (osobno uže)
U području neposrednog djelovanja požara neizbježna je zaštita grupe vodenim mlazom. To potvrđuje i razne zabilježene nesreće tijekom intervencija. U tom slučaju pretraživanje protječe sporije. Posebne opasnosti nastaju kod otvorenja vrata u prostoriji u kojima je požar ili su one termički zagrijane (vrata u takvim prostorijama su jako zagrijana) budući da u takvim slučajevima mora računati sa flash - overom iz tog razloga svi članovi grupe moraju biti što bliže podu i u zaklonu. Za hlađenje vrućih dimnih plinova (sprečavanje nastanka flash- overa i mogućeg plamena upotrebljava se raspršeni mlaz vode. Da bi se što sigurnije suprostavilo tom riziku potrebno je upotrebljavati univerzalne mlaznice i ovladati posebnim tehnikama gašenja. Ako u stojećem stavu više ne vidimo vlastite noge onda se krećemo ispod zadimljene zone i to puzajući. Vatrogasac koji se kreće na čelu odgovoran je za prepoznavanje opasnih mjesta (npr. udubljenja, stubišta). kod napredovanja poseban naglasak treba staviti na izviđanje svih prozora, vrata i drugih otvora koji vode na otvoreno (ako dođe do iznenadnih opasnosti grupa tim putem može napustiti zgradu. Nadalje je moguće da se tim putem skrati vrijeme i put spašavanja osoba). Da bi kod mogućih iznenadnih opasnosti odnosno za spašavanje osoba što brže osigurao drugi put za spašavanje ispred dotične zgrade se postavljaju raspoložive automobilske ljestve. Ljestve se usmjeravaju na dotičnu etažu a ne na određeni prozor.
Načelo treba razlikovati prvo i drugo pretraživanje. Trenutno pretraživanje ovisno o situaciji bez polaganja cijevi opsuje se kao prvo pretraživanje.
Zbog postojećih okolnosti (jako zadimljenje itd.) te nedostatka vremena najprije se pretražuje područja, gdje postoji velika vjerojatnost da će se pronaći najveći broj ugroženih osoba i za koje možemo reći da imaju realne šanse za spašavanje.
Za to je potrebno primjenjivati postavke i tehnike koje dopuštaju brzo pretraživanje s malim brojem potrebnih ljudi. Ako nije nužno istovremeno gašenje požara pretraživanje se provodi bez zaštite vodenog mlaza jer se postavljanjem cijevne pruge gubi dragocjeno vrijeme.
Alternativno se može upotrijebiti gore navedeni sustav užadi. Tijekom pretraživanja u obzir se mora uzeti i faktor vremena, to znači pretraživanje područja do kojih se može doći bez nasilnog otvaranja vrata ili pomicanja namještaja. Zbog toga grupa za pretraživanje treba po mogućnosti biti tročlana.
Ulazak i pretraživanje prostora u kojem je požar provodi se isključivo uz zaštitu vodenog mlaza. Kada je požar ugašen i kada provjetravanje počne pokazivati prve rezultate, provodi se "drugo pretraživanje" Ovo se pretraživanje provodi detaljno i u obzir se uzima sva područja u kojima se nalaze ili su se nalazile ugrožene osobe. Nakon provedenog prvog pretraživanja ispod ulaznih se vrata pretražene prostorije kao oznaka stavlja kosa crta "/" (nap. voštanom kredom) Po završetku drugog pretraživanja na vrata se stavlja druga kosa crta tako da se dobije "X" sljedeća važna točka je brzo provjetravanje. Zadimljenost se smanjuje, vidljivosti se poboljšava i šanse za preživljavanje zaostalih ugroženih osoba se povećavaju dovođenjem svježeg zraka. Nadalje smanjuje se štete od dima i topline i smanjuje se opasnost od pojave flash- overa . Razlikujemo prirodno i nad tlačno provjetravanje. Nad tlačno provjetravanje zahtijeva usmeno otvaranje pojedinih prozora po mogućnosti najprije u prostoriji zahvaćenoj požarom - pritom se dim i toplina odmah odvode već na samom mjestu njihovog nastanka. Svakako da ono traži usku suradnju sa grupom koja postavlja ventilator kako bi se smanjile opasnosti koje prijete grupi u zgradi i kako bi se postigao i optimalno rezultat provjetravanja.

3.1.4 Sigurnost grupe za pretraživanje i spašavanje
Na mjestu intervencije se provodi nazor dišnih sprava u skladu sa zahtjevima Radne grupe "Nazor dišnih sprava " u AGBF pokrajne Nordrbein-Westfaled. stupanj zaštite "A" provodi voditelj odjeljenja koji je odgovoran za grupe. grupa za pretraživanje osigurava se vodenim mlazom ili sustavom užadi.

3.1.5 Organizacija
Temelj donošenja odluke tijekom intervencije predstavlja postupak rukovođenja prema Pu DV 12/1 " Rukovođenjem intervencijom" Detaljnim izviđanjem treba što prije utvrditi područja u kojima se nalaze ugrožene osobe. Ovisno o tome se utvrđuju i težište akcije.
Veće objekte treba podijeliti na sektore pretraživanja. Veličina takvog sektora određuju se ovisno o vrsti upotrijebljenih dišnih sprava (aparati sa stlačenim zrakom, regeneracijski aparat itd.) strukturi unutrašnjosti zgrade (velike hale sa ili bez pregrade i prepreka itd.) i o broju raspoloživih grupa za pretraživanje i spašavanje. Na temelju navedenih kriterija dobro je sektorima gašenja požara i sektorima pretraživanja dodijeliti jednake granice. U svakom sektoru za pretraživanje radi najmanje jedna grupa za pretraživanje (uključujući zapovjednika i potrebi jednu grupu za spašavanje ) Nekoliko pod sektora pretraživanja mogu predstavljati jedan operativni sektor.
Ovisno o taktičkom nastupu , jednom operativnom sektoru " Pretraživanje i spašavanje " (odvojeni nastupu) dodjeljuje se jedan zapovjednik koji je odgovoran za obije radnje. Svakom operativnom sektoru ( pa i svakom sektoru pretraživanja ) po mogućnosti treba dati na raspolaganje vlastiti komunikacijski kanal, budući da je potreba za komunikacijom unutar grupe za pretraživanje i spašavanje te nadležnog zapovjednika kod ovakvih akcija izrazito velika. Navodno se zbog relativnog malog broja raspoloživih kanala u 2 m - području mora unaprijed riješiti planom rado veze.

3.1.6 Oprema i zaštitna odjeća
U osobnu opremu i zaštitu odjeću ulaze:
- vatrogasna kaciga sa zaštitom vrata
- zaštita od plamena izrađena od Nomex-a ili sličnog materijala
- vatrogasno zaštitno odijelo (sukladno sa zahtjevima EN 469)
- vatrogasna zaštitna obuća
- zaštitne rukavice
- sprava za zaštitu dišnih organa
- osobno ( vodeće) uže
- svjetiljka (pričvršćena za kacigu , dišnu spravu ili zaštitno odijelo )
- mali drveni klinovi
- žuta ili bijela voštana kreda
- poluga za razvaljivanje

Navalna grupa PVP Dortmund s potpunom zaštitnom opremom


Kod pretraživanja i spuštanja grupa dodatno nosi sljedeću opremu
- radiostanicu
- vatrogasna sjekirica
- pasica za spašavanje

Zaštitna odjeća
Koja uključuje kacigu, rukavice, obuću i kapuljaču za zaštitu od plamena, jamči dobru toplinsku zaštitu pogotovo kod razbuktavanja dima. Izolirajuča svojstva zaštitne odjeće omogućavaju i nadalje i pretraživanje prostorija u kojima vlada visoka temperatura. Kao nedostatak treba navesti i djelomičnu ograničenost pokreta uzrokovanu gustoćom materijala. Na ove nedostatke ne treba gledati praktično jer takva odjeća ipak pruža veliku zaštitu od djelovanja topline
Na kacigi se nalazi držač za malu đžepnu svjetiljku.
On je praktičan stoga što će svjetiljka uvijek bacati svjetlost na mjesto kamo je usmjeren pogled. Osim toga vatrogasac ima slobodne ruke a svjetiljka se po potrebi može lako skinuti.
Alternativno se može koristiti i svjetiljka pričvršćena za opasač. Svjetiljke ostaju uključene i kada nema vidljivost kako bi se označila pozicija svakog vatrogasca u svrhu orijentacije. Nadalje postoji mogućnost očitavanja postojećeg tlaka u boci dišne sprave. Mali drveni klinovi ( kajle) pokazali su se izuzetno praktičnim kod podupiranja vrata i prozora.
Osim što njima zadržavamo slobodnim put povlačenja, otvorena vrata mogu biti znak ostalim grupama da se dotična prostorija u tom trenutku pretražuje.
Drveni se klinovi mogu na primjer nataknuti na držač vizira kacig.
Budući da vatrogasci često rade sjekiricom i da postoji mogućost da klinovi ispadnu, neki vatrogasci prakticiraju dodatno nošenje jednog ili dva drvena klina ispod držača vizira. Voštana kreda služi za obilježavanje pretraženog prostora (npr. na krilu vrata) Kreda se stalno može nositi u zaštitnom odijelu. Ovom vrstom krede moguće je pisati i na vlažnoj ili začađenoj površini

Polugom se može otvarati zaključna vrata i prozori. Iz istog razloga na ovaj se alat treba gledati i kao na alat koji osigurava povlačenje.

Vatrogasna sjekirica s jedne strane služi kao alat za razvaljivanje , npr. nasilno otvaranje vrata, a s druge strane ona je produžetak ruke koji koristimo za pretraživanje prostora ispod kreveta i drugih teško pristupačnih mjesta. Iako je sjekirica dosta teška i sputava vatrogasca prevladavaju prednosti ovog alata.

Pasica za spašavanje omogućava kontrolirano otvaranje vrata. Prije otvaranja vrata koja se otvaraju prema unutra, pasica se učvršćuje na kvaku.
Ako u prostoriji vladaju preduvjeti eksplozije dima (podtlak) pasicom se sprečava daljnje otvaranje vrata. Ako pak prijeti opasnost od plamenih jezika i sl. pasica omogućava zatvaranje vrata iz sigurne udaljenosti (Slika 2) Pasica nadalje služi za spašavanje ugroženih osoba. Osobi stavljamo pasicu oko prsa i zakopčamo iza glave čime smo stvorili uvjet da osobu izvlačimo iz ugroženog područja.

3.1.7 Sustav užadi Riječ je o poliesternom užetu dužine 300m i promjera 5mm. Uže se nalazi u torbici i na početku ima karabiner. Uže se nosi na desnom dijelu prsa (uže u pravilu nosi vođa grupe) tako da uže koje izlazi iz torbice ne može prekinuti dovod zraka za disanje ( slika 3) Na mjestu intervencije prije ulaska u objekt uže se pomoću karabinera učvrsti izvan zone opasnosti.

Nošenje i držanje glavnog vodećeg užeta (vođa grupe)


Tijekom napredovanja uže samo izlazi iz torbice (zbog toga se nakon vježbe ili intervencije uže mora pažljivo pospremiti u torbicu poput penjačkog užeta)
Sljedeći vatrogasci kvače svoje karabinere na opasačima za glavno vodeće uže (slika 4).
Na taj se način vatrogasci osiguravaju da ne izgube uže ako se nakratko od njega moraju od njega odvojiti
( npr. ako nešto moraju obaviti s obije ruke). Svaka grupa ima svoje glavno vodeće uže.
Druga komponenta sustava je osobno vodeće uže. Riječ je o užetu dužine oko 10m koje na jednom kraju
ima učvršćen karabiner. Drugi je kraj povezan s mehanizmom za odmotavanje, kojim možemo zakočiti
uže na određenoj dužini. Mehanizam za odmotavanje također ima karabiner kojim se pričvršćuje
za osobu opremu vatrogasca. Svaki član grupe nosi vlastito osobno uže.
Ako u nepregledno područje ( npr. podrum ili prostoriju velike tlocrtne površine) Ulazi samo 1 grupa za pretraživanje i spašavanje bez cijevnog voda, tada vođa grupe na tom putu polaže glavno vodeće uže.
Drugi član grupe je tada vlastiti osobnim užetom povezan s vođom grupe ili neposredno s glavnom vodećim
užetom. Povezani osobnim užadima moguće je da se vođa grupe i član grupe međusobno odvoje 20m, zadržavajući pritom sigurnost koju predstavlja međusobna povezanost užadima.

Svaka slijedeća grupa može iskoristiti već postavljeno glavno vodeće uže


Dosljedna primjena sustava užadi omogućava brzo i sigurno pronalaženje operativnih grupa zatečenih u zgradi iznenadnim opasnostima. Sustav nadalje omogućava vatrogascima sigurno pronalaženje puta za povlačenje. Prednost sustava ogleda se i u tome što se sljedeće grupe mogu orijentirati prema već položenom užetu i tako brže pronaći područja interveniranja odnosno pretraživanja. Osobnim užadima omogućavaju se radovi oko glavnog vodećeg užeta. Sustav ima isto tako i svoje nedostatke, jer kod istovremenog korištenja nekoliko glavnih vodećih užadi postoji opasnost od zapetljavanja. Primjena užadi zahtijeva od vatrogasaca veliku discipliniranost i zahtjevnu obuku.


Tehnički podaci glavnog vodečeg užeta:

Materijal

Poliester 16-struko pleteno s jezgrom

Promjer

5 mm

Dužina

300m

Čvrstoča

430daN

Vatrootpornost

10 sek

Težina s torbicom

3,31 kg

 

3.2 Tehnike pretraživanja
3.2.1 Pretraživanje i spašavanje u malim prostorima (tlocrtna površina do 5x5 m )


Male prostorije su praktički sastavni dijelovi zgrade. Takve prostorije mogu imati vlastitu namjenu ( npr. sobe u studentskim domovima ) ili pak mogu biti sastavni dijelovi velikog kompleksnog objekta .
Pretpostavka: dotična prostorija i pristup do nje prvim putem za spašavanje ( put prve navale) potpuno su zadimljeni.


Pretraživanje se ne provodi na temelju konkretne informacije o nestaloj osobi, već u sklopu općih mjera pretraživanja i spašavanja. Glavno vodeće uže i eventualni vodeni mlaz odlažu se ispred prostorije, ako u prostoriji nije požar. Ako grupu čini vođa i dva člana , tada jedan član ostaje kod mlaznice kao posrednik ( ako iznenada dođe do opasnosti poput flash - overa, tada isti može odmah reagirati
hlađenje s pomoću raspršenog mlaza i tako zaštititi članove grupe u prostoriji i osigurati njihovo povlačenje).
Vođa i drugi član grupe se međusobno povezuju prije ulaska u prostoriju osobnim užetom u slučaju da napreduju bez cijevi. Vođa grupe ulazi u dotičnu prostoriju i počinje s pretraživanjem u smjeru otvaranja vrata. Ako se vrata otvaraju udesno, onda se on kreće tako da stalno svojom desnom rukom dodiruje zid. Otvaraju se vrata ulijevo, onda koristi lijevu ruku. Drugi član grupe se kreće istovremeno s vođom grupe na razmaku od oko 1,5 do 2m ( pritom prostor između njih također mora biti pretražen).
Ovako postavljeni pretražuju cjelu prostoriju sve dok ne stignu do vrata, gdje je ostavljena mlaznica odnosno gdje je započeo pretraživanje.
Pretraživanje mora biti brzo i temeljito (" prvo pretraživanje"). Posebno treba pretražiti područja ispred prozora i vrata ( i iza njih), ispod i na krevetu, stolovima i sjedalicama


Ako se u prostoriji pronađe osoba, vođa grupe mora odlučiti dali će se kao najbrži put do ulaza postići orijentiranjem ulijevo ili pak udesno. Kod promjene smjera mijenja se i ruka na zidu.
Po završenom pretraživanju grupa kredom označava pretraženu prostoriju velikom kosom "/" a vratima i prelazi na sljedeću prostoriju.

3.2.2 Pretraživanje i spašavanje u većim prostorijama ( tlocrtna površina do 20x20m )

Prostorije ove vrste su prvenstveno sastavni dijelovi javnih objekata (npr. škole), kompleksi ureda i obrtničkih pogona. Takve prostorije mogu imati vlastitu namjenu ili pak biti u sastavu većih kompleksa. Pretpostavimo iste uvjete kao u prethodnom slučaju. Ovisno o mjesnim datostima prostorija tlocrtne površine 20x20m odgovara površini koju u normalnim uvjetima može pretražiti jedna grupa za pretraživanje s raspoloživim zrakom ( za aparat sa stlačenim zrakom vrijeme rada iznosi oko 20 do 30 min) Ne uzimajući u obzir vrijeme potrebno za dolazak do prostorije.
Dolazak do požarne prostorije protječe isto kao i u prethodnom slučaju. Sada se vođa grupe i član međusobno povezuju osobnim užadima koje zakoče na dužini oko 1,5 do 2m. Vođa grupe ulazi u dotičnu prostoriju i kreće se u smjeru otvaranja vrata do prvog puta prostorije. Član Grupe se kreće iza vođe na razmaku od 1,5 do 2 m. Vođa se zatim postavlja u prvom kutu. Član grupe zatim oko vođa grupe radijalno kruži od zida uz koji je došao, pa do drugog zida koji s prvim čini kut, pritom je radijus kruga osobno uže ( usporedi postupak s postupkom pretraživanja pod vodom ). Kad dođe do navedenog zida dužina užeta se povećava za 1,5 do 2m.

 

Član grupe se potom vraća prema zidu odakle je krenuo. Ovaj se postupak provodi sve dok se ne postigne radijus oko 15m . Sada vođa grupe ide prema sljedećem kutu, nastavljajući započeti smjer. Član grupe se sada radijalno kreće od jednog do drugog zida sa sve manjim radijusima. Ovaj se postupak primjenjuje sve dok se ne pretraži cijela prostorija . Prostorija se uglavnom napušta kroz vrata kroz koja je grupa ušla ( obratiti pozornost na susjedne prostorije ).


Prednost ovakvog postupka pretraživanja jest u tome što ne zahtjeva nikakvu dodatnu opremu od već opisanog sustava užadi.
Jednostavnost izvedbe dopušta pretraživanje koje pokriva cijelu površinu prostorije.
S gledišta brzog prvog pretraživanja u pravilu je zajamčeno da cijelu površinu može pretražiti jedna grupa unutar raspoloživog vremena koje određuje zaliha zraka u spremniku dišne sprave.
Ako se pretraživanjem naiđe na osobu koju treba spasiti, postupa se jednako kao i u gore navedenom slučaju. Kad se završi s pretraživanjem, grupa kredom obilježava pretraženu prostoriju velikom kosom crtom na vratima.

3.2.3 Pretraživanje velikih prostora (tlocrtna površina veća od 20x20)

Prostorije ove vrste su prvenstveno sastavni dijelovi javnih objekata (npr. zračne luke, muzeji i industrijski pogoni). Takve prostorije mogu imati vlastitu namjenu ili pak biti dio kompleksnog objekta.
Prva grupa za pretraživanje i spašavanje ima za zadatak najprije postaviti glavno vodeće uže od polazišta do neke krajne točke. Odložena torbica sa ostatkom užeta služi kao oznaka za krajne točke. Tijekom napredovanja grupa izviđa strukturu prostorije (pregrade, prepreke itd.) i daje odgovarajuće povratne obavijesti. Kod postavljanja užeta grupa obraća pozornost na utvrđivanje prostora koje će pretraživati sljedeća grupa. Tijekom vraćanja grupa pretražuje područje lijevo i desno od glavnog vodećeg užeta. Ako je grupa tročlana, vođa slijedi uže, a članovi grupe se učvrste lijevo i desno pomoću osobnog užeta i paralelno prate vođu grupe na udaljenosti od 1,5 do 2 metra (ovaj razmak je potreban kako bi se pretražila cijela površina među članovima grupe).
Na ovaj se način može pretražiti područje širine 3 do 4 m uz glavno vodeće uže. Ako pak grupu čine dva vatrogasca, vođa grupe i drugi član pričvršćuju svoju osobnu užad karabinerima za glavno vodeće uže (također na razmaku od 1,5 do 2 metra). Pretraživanje se tada provodi kao i kod tročlane grupe.


Ovisno o veličini i strukturi hale (ako npr. osim središnjeg prolaza postoji više sporednih) preporuča se da se na glavno vodeće uže učvršćuje druga vodeća užad u raznim smjerovima kao ogranci. Na mjestima grananja postavljaju se odgovarajuće oznake. Ako se lijevo i desno od glavnog vodećeg užeta kreće nekoliko grupa za pretraživanje, dobrom se pokazala oznaka prema kojoj se može odrediti koja se grupa nalazi na kojem ogranku. Pritom se užad označava čvorovima koje rade same grupe.
Prva grupa, koja postavlja glavno vodeće uže, ne radi čvorove. Druga grupa koja se od glavnog užeta kreće u drugom smjeru radi na svom užetu dva čvora, treća grupa tri itd.
Ovim postupkom olakšava se pronalaženje i spašavanje grupe koja se nalazi u opasnosti. Da bi si grupe olakšale orijentaciju pri povratku, ispred mjesta grananja (prema izlazu) na glavno se vodeće uže postavlja mala oznaka (čvor ili sl.).


Pretraživanje se na ograncima provodi kao što je prije opisano i prikazana načela vrijede i ovdje.

4. Taktika pretraživanja

4.1 Pretraživanja jedne etaže zgrade odnosno dijelova zgrade u jednoj etaži

Zgrade su obično podijeljene na dijelove različitih namjenama. To npr. mogu biti velike hale ( hale u zgradama zračne luke, sajamske hale). Takvi dijelovi zgrade nadalje mogu biti sastavljeni od samo jedne male prostorije ili pak od niza različitih velikih prostorija. Kod pretraživanja cijelih zgrada odnosno dijelova zgrada primjenjuju se isti postupci pretraživanja kao i kod pretraživanja pojedinačnih prostorija samo što su planiranje i organiziranje pretraživanja bitno zahtjevniji i složeniji. Pogotovo se kod ograničenog broja raspoloživih vatrogasaca i nepregledne situacije treba pridržavati jednog jedinstvenog taktičkog načela - najprije spašavamo osobe koje vidimo, a zatim osobe za koje znamo gdje se točno nalaze ili ih pak čujemo, a na kraju spašavamo osobe koje naslućujemo odnosno pristupamo pretraživanju cijele zgrade. Kod potonjeg se posebno mora obratiti pozornost na mjesta gdje postoji najveća vjerojatnost da se nalazi veliki broj ugroženih osoba (npr. evakuacijski putevi , područje ulaza i izlaza). Takva se mjesta najbrže otkrivaju detaljnim izviđanjem (npr. izviđač, nastupajuće grupe, izjave svjedoka). Izjave se svakako odmah provjeravaju. Čak i ako se za neko područje tvrdi da se u njemu nalazi veliki broj ugroženih osoba - pogotovo kod velikih požara poput požara u zračnoj luci Dusseldorf - nije opravdano odmah koncentrirati sve snage na to mjesto. Takve se dojave moraju najprije provjeriti slanjem izviđačke grupe. Ako se ukaže potreba za pretraživanjem cijele zgrade ili jednog njenog dijela, tada područje najprije treba podijeliti na manje sektore pretraživanja. Ti sektori trebaju biti toliki da grupa s raspoloživom zalihom zraka može preći (hodati/puzati) od jednog kraja sektora do drugog i natrag. Ovaj zahtjev sa jedne strane uključuje aspekt sigurnosti grupe, dok je s druge strane vrijeme potrebno za spašavanje osoba iz zadimljenog prostora jako ograničeno zbog brzog, smrtonosnog djelovanja otrovnih plinova koji nastaju u požaru. Da bi se na mjestu intervencije održala izvjesna preglednost, sektori pretraživanja trebaju uvijek biti samo unutar jedne etaže, a ne preko nekoliko etaža. Iz iskustva stečenih kod požara u zračnoj luci Dusseldorf i požara klinike u Aachenu može se zaključiti kako je dobro imati detaljne planove etaža. Planovi - najbolje vatrogasni operativni planovi s konkretnim informacijama bitnim za pretraživanje ( predodređeni sektori pretraživanja, prilazi, prepreke, dizala itd.)- su izrazito važni za detaljno planiranje i provođenje pretraživanja. U idealnim uvjetima za određeni sektor imamo na raspolaganju osobu koja poznaje dotično područje, koja zapovjedniku sektora može davati detaljne upute.

4.2. Pretraživanja više etažnih zgrada

Kad dim zahvati nekoliko etaža, najprije se pretražuje etaža na kojoj na kojoj je požar. Budući da tu dim najduže djeluje, osobe koje su se tu mogle zateći, najviše su ugrožene. Nakon toga preporuča se pretraživanje etaže iznad požara, budući da je tu vjerojatnost neposrednog širenja dima najveća ( npr. otvori na stropovima, otvoreni prozori). Poslije toga treba pretražiti najvišu etažu. Ovaj se postupak opravdava činjenicom, da se vrući dim nakuplja na najvišoj točki zgrade. Na tom mjestu također postoji opasnost da, zbog povećanog tlaka dima, zadimljenje prijeđe na druge dijelove zgrade ( npr. zbog propusnosti vrata). Paralelno s pretraživanjem etaža potrebno je i pretraživanje stubišta s eventualnim podestima i galerijama, jer osobe često napuštaju mnogo "sigurnije" mjesto i bježe u stubište, gdje onda zbog određenog stupnja zadimljenosti padaju u nesvijest. Da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi (a ne na temelju izjava stanara) da u zgradi više nema ugroženih osoba, na kraju se još jednom provjeravaju sve etaže od krova do podruma. Nadalje se preporuča da se zgrada pretraži i izvana (npr. preko automobilskih ljestvi).

4.3. Pretraživanja prostora i zgrade s jednom grupom

Ako je u pretraživanje uključena samo jedna grupa, započinje se s prostorijom na lijevoj odnosno desnoj strane zgrade ( ovisno o tome gdje se naslućuju ugrožene osobe ili o konkretnim izjavama). Dotična grupa pretražuje najprije prostorije na toj strani, a na povratku pretražuje prostorije na drugoj strani. Time se jamči pretraživanje svih prostorija. Ako u pretraživanju sudjeluju dvije grupe, tada jedna pretražuje lijevu, a druga desnu stranu. Ako pak na raspolaganju imamo nekoliko grupa za pretraživanje, potrebno je koristiti i druge prilaze (detaljno pretraživanje). Pritom se pojedina područja pretraživanja trebaju točno unaprijed odijeliti. Točnim dojavama o položaju i stalnom komunikacijom između grupe i odgovornog zapovjednika sprječava se dvostruko pretraživanje jedne te iste prostorije ili područja. Kod pretraživanja cijelih zgrada odnosno dijelova zgrada vrijede isti postupci pretraživanja kao i kod pretraživanja pojedinih prostorija. Gore opisani redoslijed prioriteta vrijedi pogotovo kod ograničenog ljudstva i nepreglednih situacija.

5. Zaključak

Provjera navedenog postupka pretraživanja je pokazala da ova tematika nije zastupljena u pravilnicima, nastavnim materijalima, ostaloj literaturi kao ni u samoj praksi. Trenutno stanje ne nudi nikakva jamstva da se ovisno o situaciji uvijek provodi najdjelotvornija i najsigurnija metoda pretraživanja.
Predstavljeni koncept pretraživanja nastao je na temelju kritičkog promatranja tuzemnih (njemačkih - op. prev.) i inozemnih postupaka pretraživanja i spašavanja. PVP Dortmund trenutno provjerava praktičnu primjenjivost predstavljenog sustava u okviru posebnog nastavnog programa u dvije vatrogasne ispostave.


Prijevod:Kruno Katalenić, dipl.germ
Izvornik : Aschenbrenner,Dirk:Suchen und Retten. Brandschutz 5/1999