Flashover trening Hrvatska

Prevoditelj

blank blank blank blank blank blank blank
term_09

CB Login

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 288 
Ništa
Home SPU Hrvatska Flashover simulatori u Hrvatskoj
Flashover simulatori u Hrvatskoj PDF Ispis E-mail
SPU Hrvatska
Autor Goran Batušić   
Nedjelja, 14 Prosinac 2008 15:20
U Hrvatskoj postoje simulatori na kruta goriva (klase A) te simulator na plin. O funkcijama simulatora, načinu izrade, prednostima i manama pročitajte u nastavku..

Čemu služe simulatori?

Vatrogasci najčešće iskustvo stječu na samim intervencijama. To je neizbježno i tako je u većini zanimanja. No u različitim zanimanja postoje manji ili veći rizici. U vatrogasnoj struci neiskustvo može biti kobno. U slučajevima ekstremnih oblika ponašanja požara u što spadaju i plameni udari vatrogasac bez iskustva s plamenim udarima je u vrlo teškoj situaciji. Postoji velika mogućnost pogibije, ozljeđivanja ili neuspješnog odrađivanja same intervencije. Svrha simulatora plamenih udara nije "proizvodnja" Flashovera i mučenje vatrogasaca u uvjetima visokih temperatura već je svrha upoznati neprijatelja i shvatiti "Ponašanje požara u prostoru". Vatrogasac u simulatoru može na siguran način, u uvjetima najbliže mogućim intervenciji, sa zaštitnom opremom koju koristi, sa kolegama sa kojim radi, sa mlaznicom koju koristi upoznati tog požarnog neprijatelja.

 

 

Simulatori u Hrvatskoj

Prije tri godine simulator plamenih udara za vrući trening vatrogasaca bio je u Hrvatskoj samo san zagriženih entuzijasta. Danas imamo tri simulatora plamenih udara od kojih je jedan plinski a dva su na kruta goriva. Prvi simulator plamenih udara u Hrvatskoj je onaj Udruge profesionalnih vatrogasaca RH. Simulator je klase A odnosno na kruta goriva a izrađen je i certificiran prema europskoj DIN 14 097/1-3. Isti je u početku bio smješten u Karlovcu a sada je smješten u prostorima JVP Ivanić Grad. U kolovozu 2007. godine Vatrogasnoj školi Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje isporučen je pokretni plinski simulator plamenih udara tipa Fire Dragon III. U travnju ove godine predstavljen je i treći Simulator koji se nalazi u Klani kod Rijeke, u bivšoj vojarni, konstrukcijski je sličan SPU u Ivanić-Gradu samo što je znatno duži. U organizaciji vatrogasne zajednice Zagrebačke županije 20-ak dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca iz Županije završilo je obuku prvo na plinskom pa zatim i na simulatoru na kruta goriva.

 

 

 

Fire Dragon III – plinski simulator

 

plinski05.jpg

Drager Safety AG & Co. KGaA Fire Dragon III Pokretno vježbalište plamenih udara namjenski je dizajniran objekt na kotačima kojeg po potrebi može vući teretno vozilo. Simulator kao energent koristi plin propan u optimalnim količinama u odnosu na geometrijske parametre prostorija i time pruža siguran ambijent za učenje vatrogasaca o razvoju požara u zatvorenom prostoru i demonstraciju tehnika kontrole i suzbijanja požara. Uređaj za simulaciju požara opremljen je siftverom za upravljanje i sa različitim sustavima za kontrolu i sigurnost.

 

 

 

simulator_b_3.jpg

Simulator požara sastoji se od nekoliko požarišta :

 

a. sofa+požar zidne stjenke

b. flashover c. kuhinjski požar

d. požar na plinskim bocama

e. požar na brojaču plina

f. požar na stepeništu

Simulator se sastoji i od ostalih sustava za simulaciju požara te kontrolu i upravljanje cijelim sustavom: Glavna plinska regulacijska konzola, konzola za reguliranje plamenika, sigurnosni uređaji, uređaj za zadimljavanje, ventilacijski sustav, kontrolna soba za upravljanje uređajem, uređaj za opskrbu plinom za priključivanje 4 odnosno 8 komada 33 kg plinskih boca s propan-butanom, prikolica-vozno postolje. Sigurnosni uređaji smješteni su na samim požarištima i u okolnim tehničkim sobama kako bi se u svakom trenutku kontrolirao cijeli sustav. U slučaju npr. prevelike temperature ili smjese zraka i plina koja je prešla 25 % DGE cijeli sustav automatski započinje sa sigurnosnim gašenjem koje se sastoji od provjetravanja u nuždi, zaustavljanja dotoka plina, isključivanja svih požarišta i generatora dima, trenutnog provjetravanja od dima i plina u prostoru za vježbanje s maksimalnim učinkom ventilatora. Kontrolna soba je smještena u sredini tako da instruktori imaju pregled nad svim požarištima.

 

 

Cijeli prostor za vježbanje i požarišta pokriveni su kamerama a unutar simulatora na nekoliko mjesta nalaze se sigurnosne gljive na kojima vatrogasac sam u slučaju opasnosti može prekinuti vježbu i pokrenuti sigurnosno gašenje.Dvoje instruktora se cijelo vrijeme nalazi u simulatoru sa polaznicima, dvoje instruktora nalazi se u kontrolnoj sobi a ostali instruktori se nalaze u krugu vježbališta.

U simulator postoje dvoja vrata za ulaz plus ulaz sa krova tako da se u kombinaciji 6 požarišta može izvesti velik broj različitih taktičkih vježbi.

 

 

plinski_02.jpg

Najveće temperature koje se mogu postići u simulatoru su do 250° C na 1,00 m visine i/ ili 650° C ispod stropa jer na tim temperaturama sustav automatski započinje sa sigurnosnim gašenjem.

Vježbe se odrađuju na način da ovisno o odabranom taktičkom zadatku po dvoje vatrogasaca ulazi u simulator, kreće se po njemu, prelaze iz prostorije u prostoriju, međusobno komuniciraju te gase određena požarišta. Požarišta koja se sastoje od plinskih plamenika pali instruktor iz kontrolne sobe i kontrolira intenzitetom i trajanjem požara na požarištu. Da bi uvjeti bili što sličniji onim na požaru uređaj za zadimnjavanje prostor napuni bijelim neotrovnim dimom te se na taj način smanji vidljivost.

 

 

plinski_01.jpg

 

SPU – simulator na kruta goriva

Simulator na kruta goriva koji se nalazi u Ivanić Gradu klasičan je primjer švedskog modela korištenja brodskih kontejnera za izgradnju simulatora. Riječ je o jednom kontejneru za promatranje i o jednom kontejneru za požar, koji su spojeni na prednjim stranama. Ložište je postavljeno u kontejneru za požar i to 0.5 m više od kontejnera za promatranje..

Ložište završava jednokrilnim vratima prema kontejneru za promatranje. Na kontejneru za promatranje na ulaz i izlaz postoje vrata koja se za vrijeme vježbe mogu otvarati i zatvarati bez opasnosti i s vanjske i s unutarnje strane. Druga vrata za izlaz u slučaju nužde ugrađena su u prednjem dijelu kontejnera za promatranje između poklopca za ventilaciju i stražnjih vrata, i otvaraju se prema van. Ventilacijski poklopac na ručno upravljanje koji služi kao odvod za dim i toplinu u prednjem dijelu krova prostora za promatranje.

 

kontenjer_a_1.jpg

Priprema simulacije započinje paljenjem suhih drvenih paleta bez ikakvih premaza. Oko 10 četvornih metara drvene površine u pravilu je dovoljno. Upotreba bilo kakvih ubrzivača gorenja također je strogo zabranjena, a drvo se pali plinskim plamenikom. Nakon što je vatra upaljena a vatrogasci su opremljeni svom potrebnom zaštitnom opremom ulaze u simulator i sjedaju uz lijevu i desnu stjenku simulatora.

Jedan instruktor stoji u prednjem dijelu prostora za promatranje i otvara i zatvara vrata ložišta te kontrolira ventilacijskim poklopcima i metalnim šarkama na kontejneru ulazak zraka u područje ložišta prije nego što se steknu svi uvjeti za plameni udar. Drugi instruktor sjedi u prvom redu s desne strane te ima na raspolaganju jedan C mlaz sa odgovarajućom mlaznicom koji služi kao osiguranje.

Dvoje instruktora sjedi u zadnjem dijelu simulatora i kontrolira polaznike a ostali instruktori se nalaze u krugu vježbališta spremni za cikličke izmjene sa instruktorima koji se nalaze u simulatoru.

 

dscf9516.jpg

Kroz nekoliko ciklusa paljenja simulatora polaznici obavljaju različite vježbe. Rad s mlaznicama, komuniciranje u prostoru, promatranje razvoja požara kroz faze, promjenu uvjeta u prostoriji koja je zahvaćena požarom – povećanje dima i temperature, uočavanje i prepoznavanje predznaka plamenih udara, promatranje flashovera, blokiranje flashovera, taktiku unutarnje navale.

 

 

Kako bi se spriječilo ozljeđivanje vatrogasaca i nepotrebno oštećivanje osobne zaštitne opreme uslijed visokih temperatura vatrogasci se u simulatoru ciklički izmjenjuju nakon svakog flashovera na način da vatrogasac koji je najviše izložen toplini odlazi na mjesto koje je najmanje izloženo a ostali se pomiču prema naprijed. O sigurnosnim aspektima brinu se instruktori pravilnom upotrebom a i konstrukcijski zahtjevi simulatora.

Na obuci se temperatura na dnu kontejnera penje do 150 stupnjeva, do 300 kod glave vatrogasaca, 650 stupnjeva na vrhu i 1200 u ložištu.

 

 

Preduvjeti za ulazak u simulator

Prije praktičnog dijela obuke i jednog i drugog simulatora potrebno je proći teorijski dio na kojem se vatrogasce podučava o nastanku plamenih udara, utjecaju vatrogasaca na razvoj požara, taktici gašenja i sigurnosnim mjerama pri unutarnjoj navali.

Osim praktičnog dijela u samom simulatoru polaznici vježbaju i rad sa mlaznicama i uvježbavaju način kretanja pri unutarnjoj navali a instruktori na simulatoru klase A pokazali su i razvoj požara i nastanak flashovera na "flashover kutiji" koja u umanjenom mjerilu pokazuje požar jedne prostorije.

 

 

Da bi vatrogasci pristupili seminaru moraju imati zdravstveno uvjerenje, položen vatrogasni ispit te kompletnu osobnu zaštitnu opremu uključujući i izolacioni aparat.

 

 

Usporedba simulatora


Iako postoje brojne razlike među simulatorima, osnovna razlika je gorivo koje se koristi. Plinski simulator koristi propan butan plin te se njegovim pravilnim doziranjem u kontroliranim uvjetima u zatvorenom prostoru stvaraju efekti slični kao kod plamenih udara. Simulatori na kruta goriva koriste nebojane drvene palete koje nakon što se zapale dovedu u stanje da nepotpuno izgaraju. Na taj način se u zatvorenom prostoru stvori velika količina dima koji je pun izrazito zapaljivih produkata nastalih pirolizom. Taj se dim i plinovi, koji su gotovo identični kao i kod pravih požara, zapale te čine plamene udare u kontroliranim uvjetima.

 

Prednosti plinskog simulatora

U slučaju potrebe vatra se može brzo ugasiti na način da se zatvori dovod goriva

Ponavljanje simulacija može se izvesti relativno brzo jer nema potrebe za punjenjem goriva

Javljaju se manje količine dima koje ne oštećuju okoliš i sam simulator

Otrovni produkti izgaranja su prisutni u manjim količinama nego kod simulatora na kruta goriva Zbog više požarišta, prostorija i načina ulaska nudi više taktičkih pristupa vježbi

 

Nedostaci plinskog simulatora

Kvar uređaja za kontrolu i nadgledanje može dovesti do akumuliranja eksplozivne smjese zraka i plina

Simulacija požara nije potpuno realistična zbog nedostatka dima iako se koristi uređaj za zadimnjavanje

Produkti izgaranja su otrovni

Plameni udari ne nastaju zapaljenjem produkata pirolize već nastaju paljenjem idealne smjese zraka i plina u kontroliranim uvjetima

nicijalni troškovi izgradnje ili nabavke ovakvih simulatora su veći zbog kompleksnosti upotrebe samog goriva te upravljanja i nadgledanja nad cijelim sustavom

Osjetljiv je za hladnoću zbog smrzavanja plinskih instalacija

 

Prednosti simulatora na kruta goriva

Osigurava realistične uvjete požara (toplina, dim)

Pruža pregled nad razvojem požara kroz faze te su vidljive sve karakteristike pojedine faze (toplina, svojstva vatre, svojstva dima )

Pruža mogućnost aktivnog sudjelovanja u razvoju požara

Gorivo je jednostavno za upotrebu

Gorivo je lako dostupno i relativno jeftino

Inicijalni troškovi izrade simulatora su umjereni

 

Nedostaci simulatora na kruta goriva

Vatra u ložištu se gasi tek kada nestane goriva ili je se ugasi

Potreban je određeni fizički napor i vrijeme kako bi simulator ponovno napunio gorivom

Produkti izgaranja su otrovni

Osobna zaštitna oprema i ostala vatrogasna oprema nakon treninga u simulatoru zahtijeva dekontaminaciju (postoji mogućnost zadržavanja ugljičnog monoksida) i čišćenje kao i nakon pravih požara

Ostaci goriva nakon izgaranja moraju se isprazniti i deponirati

 


Zaključak

Na pitanje dali je bolji plinski simulator ili na kruta goriva, teško je odgovoriti. Oba simulatora dobro obavljaju svoju zadaću i vatrogascima u sigurnim uvjetima pružaju obuku koja je slična realnim uvjetima na požaru. Vatrogasci su nakon obuke puni dojmova i sa većim iskustvom a takve rezultate bez simulatora je jednostavno nemoguće postići. S obzirom na način izgradnje i na svojstva samih goriva koja se koriste, plinski simulator i onaj na kruta goriva imaju različita svojstva i samim time prednosti i mane.

 

 

Plinski simulator pruža daleko veće taktičke mogućnosti i povećava taktičku zahtjevnost vježbe unutarnje navale. Simulator na kruta goriva pruža realnije uvjete požara s obzirom na toplinu i dim te realniju interakciju u odnosu vatrogasac – požar.

 

Veliku ulogu u kvaliteti obuke imaju i ekipa instruktora o kojima ovisi puno stvari. Ovom prilikom moram pohvaliti instruktore iz DUZS gdje smo dobili odličnu teoretsku podlogu i koji su se osim s nama i simulatorom borili i sa izrazito lošim vremenskim uvjetima. Vani je za vrijeme obuke padao snijeg a temperatura bila ispod ništice dok je u simulatoru bilo pakleno. Instruktori u Ivanić Gradu su nas oduševili međusobnom uigranošću, tako da je obuka odrađena bez problema, te smo uz kvalitetnu teorijsku obuku maksimalno vrijeme iskoristili za boravak u simulatoru.

 

Dvadesetak vatrogasaca Zagrebačke županije jedini su imali priliku u Hrvatskoj isprobati oba simulatora.

 

Idealni recept je posjetiti oba simulatora, a zanimljivo je da se s time se slažu instruktori u oba Simulatora. Obuka na bilo kojem od navedenih pružit će vam više nego što ste do sad mogli odraditi na bilo kojoj vježbi. Posjet i obuka na oba simulatora stavit će vas u puno izgledniju situaciju kad se sljedeći put nađete s vatrom, lice u lice.

 

Goran Batušić, vatrogasni časnik prve klase

instruktor na SPU

 

Literatura:

 

Puhelek Valentina: Literatura za obuku sa simulatorom Fire Dargon

Jembrih Siniša, Rogina Mario, UPVH: Upute za izgradnju i korištenje Simulatora

Jembrih Siniša: Koristi od „vrućeg“ treninga u simulatorima plamenih udara

Fire Protection Publications, Oklahoma State University: 3D Firefighting. Training, Techniques and Tactics

Grimwood Paul: Euro Firefighter

 

 

Plinski simulator

 

Simulator na kruto gorivo