EMAILIspis

12 - Archive

12

Za seminar je raspoloživo još 12 mjesta

 

SPU – simulator na kruta goriva Ivani? Grad

Simulator na kruta goriva koji se nalazi u Ivani? Gradu klasi?an je primjer švedskog modela korištenja brodskih kontejnera za izgradnju simulatora. Rije? je o jednom kontejneru za promatranje i o jednom kontejneru za požar, koji su spojeni na prednjim stranama.

Ložište je postavljeno u kontejneru za požar i to 0.5 m više od kontejnera za promatranje.. Ložište završava jednokrilnim vratima prema kontejneru za promatranje. Na kontejneru za promatranje na ulaz i izlaz postoje vrata koja se za vrijeme vježbe mogu otvarati i zatvarati bez opasnosti i s vanjske i s unutarnje strane.

Druga vrata za izlaz u slu?aju nužde ugra?ena su u prednjem dijelu kontejnera za promatranje izme?u poklopca za ventilaciju i stražnjih vrata, i otvaraju se prema van. Ventilacijski poklopac na ru?no upravljanje koji služi kao odvod za dim i toplinu u prednjem dijelu krova prostora za promatranje.

SPU 1

Datum i vrijeme Seminar Mjesto doga?anja Slobodnih mjesta
29.10.2009 - 30.10.2009
14.00 h - 20.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
23.09.2010 - 24.09.2010
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara -osnovni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
22.10.2010 - 23.10.2010
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara - napredni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
17.12.2010 - 18.12.2010
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara - napredni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
25.02.2011 - 26.02.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni te?aj-Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
04.03.2011 - 05.03.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni te?aj-Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
18.03.2011 - 19.03.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni te?aj-Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
01.04.2011 - 02.04.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni te?aj-Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
15.04.2011 - 16.04.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni/napredni te?aj - Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
06.05.2011 - 07.05.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni/napredni te?aj - Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
20.05.2011 - 21.05.2011
08.00 h - 16.00 h
Osnovni/napredni te?aj - Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
02.12.2011 - 03.12.2011
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
16.12.2011 - 17.12.2011
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
29.06.2012 - 30.06.2012
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara-napredni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
05.10.2012 - 06.10.2012
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
19.10.2012 - 20.10.2012
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
16.11.2012 - 17.11.2012
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
30.11.2012 - 01.12.2012
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
05.04.2013 - 05.04.2013
08.00 h - 16.00 h
Napredni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
12.04.2013 - 12.04.2013
08.00 h - 16.00 h
Napredni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
26.04.2013 - 27.04.2013
08.00 h - 16.00 h
Osnovni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
10.05.2013 - 11.05.2013
08.00 h - 16.00 h
Osnovni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
17.05.2013 - 17.05.2013
08.00 h - 16.00 h
Napredni te?aj VP Grada Ivani?- Grada 12
08.11.2013 - 09.11.2013
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
22.11.2013 - 23.11.2013
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
06.12.2013 - 07.12.2013
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
28.02.2014 - 01.03.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
14.03.2014 - 15.03.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
28.03.2014 - 29.03.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
11.04.2014 - 12.04.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
25.04.2014 - 26.04.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
09.05.2014 - 10.05.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
26.09.2014 - 27.09.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
10.10.2014 - 11.10.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
24.10.2014 - 25.10.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
07.11.2014 - 08.11.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
21.11.2014 - 22.11.2014
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
14.03.2015 - 15.03.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
28.03.2015 - 29.03.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
11.04.2015 - 12.04.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
25.04.2015 - 26.04.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
02.05.2015 - 03.05.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
10.10.2015 - 11.10.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12
24.10.2015 - 25.10.2015
08.00 h - 16.00 h
Opasnosti od plamenih udara VP Grada Ivani?- Grada 12