Upute za izgradnju kontenjera Ispis
SPU Hrvatska
Autor Webmajstor   
Petak, 31 Listopad 2008 19:57

PROJEKT UVOĐENJA SIMULATORA PLAMENIH UDARA:


" UPUTE ZA IZGRADNJU I KORIŠTENJE SIMULATORA
PLAMENIH UDARA"

 

VODITELJI PROJEKTA, Autori uputa:
Siniša Jembrih, dipl. ing.-Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba
Mario Rogina, dipl. ing.-Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina

 

 

UVOD
Zbog specifične "čvrste" gradnje objekata karakteristične za naše područje (cigla, armirani beton) unutarnja navala je jedan od najvažnijih čimbenika uspješne vatrogasne intervencije. Vatrogasci bi trebali imati teorijsko i praktično znanje o tome kako se vatra razvija i kako se ponaša unutar jednodijelnih i višedijelnih zatvorenih prostora i kod različitih ventilacijskih parametara.
Simulacija takve situacije, najbliže stvarnoj, može se postići uz pomoć čeličnih
brodskih kontejnera.
Prednost im je što ih ima u različitim dimenzijama i mogu se lako prilagoditi
različitim zahtjevima. Za demonstraciju razvijanja vatre i pojave plamenih udara
kao što su flashover (Naglo razbuktavanje požara u ventiliranom zatvorenom prostoru) i backdraft (Naglo razvijanje požara u neventiliranom zatvorenom prostoru), u Europi se već dvadesetak godina koristeupravo takvi kontejneri. Promatranje razvoja vatre u jednodijelnim prostorijamaovakvih kontejnera omogućava vatrogascima da budu prisutni formiranjuplamena, njegovu gibanju i različitim pojavama vezanim uz vatru, sve izneposredne blizine uz veliku dozu sigurnosti. Tu se vatrogascima omogućava
uvježbavanje, procjena pristupa, ulaženja u prostor i načina gašenja. Oni time stječu neophodno iskustvo, a ujedno im se podiže samopouzdanje za situacije kada se nađu u sličnim prilikama na intervencijama.
Simulatori se upotrebljavaju za učenje tehnika ulaženja u prostore i upoznavanje različitih stanja vatre i plamena, tj. promatranje. Simulatori plamenih udara stvoreni su za što stvarniji prikaz požara u zatvorenim prostorima. Takve, namjenski dizajnirane građevine omogućuju optimalno korištenje goriva u odnosu na geometrijske parametre prostorija. Uz optimalno korištenja goriva stvara se siguran ambijent za uvježbavanje vatrogasaca. Takve građevine, također, omogućuju najekonomičniji način uvježbavanja
vatrogasaca i stvaranja realnih, ali kontroliranih stanja. Iako je osnovni cilj uvježbavanje vatrogasaca za flashover odnosno za njegove predznake i načine sprečavanja, u ovim se simulatorima učinkovito uvježbavaju i druge, za vatrogasce životno važne stvari poput: kretanja u zadimljenom i požarom zahvaćenom prostoru, međusobne komunikacije, rada sa cijevnim prugama i mlaznicama. Vatrogasac koji je prošao takvu obuku je sigurniji u sebe, u svoju zaštitnu opremu, u svoje kolege, u mlaznicu, u mlaz, on bolje poznaje i razumije požar te je fizički i psihički spremniji za požar. Iako će poneki vatrogasac (s pravom reći) da niti jedan požar nije isti vrijednost ovakve obuke priznata je svugdje u razvijenom svijetu već nekoliko desetaka godina!
Ona bi trebala biti samo jedan segment kompleksne vatrogasne obuke u svakoj
modernoj vatrogasnoj postrojbi.
Simulatori opisani u ovome radu klasični su primjerci Švedskog modela izgradnje i upotrebe brodskih kontejnera, potkrepljeni Njemačkim iskustvom i na tragu nekoliko prije obavljenih radova, a prije svega na: "Bau und den Betrieb von feststoffbefeuerten Brandübungscontainern" Jana Sűdmersena i na njemačkim normama DIN 14 097-1 i 14 097-2.

Ovom prilikom autori se posebno zahvaljuju slijedećim osobama i organizacijama na pomoći prilikom izrade ovoga rada:
• Udruzi profesionalnih vatrogasaca RH za koju se nadamo da će biti
voditelj uvođenja ovakve vrste obuke u Hrvatsku,
• Našim matičnim postrojbama JVP Zagreb i JVP Varaždin.
Posebna zahvalnost ide našim prijateljima iz raznih organizacija u
inozemstvu koji su nam svojim savjetima, materijalima, nacrtima i slikama
omogućili izdavanje ovog rada:
• Jan Sűdmersenu, Vatrogasna postrojbe Osnabrűck
• Paul Grimwoodu, www.firetactics.com
• Jürgen Ernst i Volker Hauger, ERHA-TEC, www.erhatec.de1. Uputa za gradnju kontejnera za simulaciju
plamenih udara (s krutim gorivom)


1.1 Konstrukcija
Konstrukcija, opisana u ovom radu sastoji se od različitih kontejnera.
U principu se radi o jednom kontejneru za promatranje (prostorija za
promatranje) i o jednom kontejneru za požar (prostor za simulaciju požara),
u daljnjem tekstu ložište. Kontejneri se spajaju na prednjim stranama.

SLIKA 1 : PRIKAZ KONTEJNERA ZA SIMULACIJU POŽARA NA KRUTO GORIVO

Kao kontejner za promatranje koristi se jedan obični brodski kontejner
dužine 12,5 m (40 stopa), ili dva brodska kontejnera dužine 6,25 m (20
stopa), koji se međusobno povezuju po dužini.
Na izvornoj nosivoj konstrukciji ne smiju se poduzimati nikakve promjene. Prije nego se na u limenoj oplati naprave otvori (bočne stjenke, strop i pod), nosiva konstrukcija se postavlja na mjesto i (točkasto) zavari. Pritom treba paziti da se svi otvori mogu ponovno zatvoriti (npr. vrata, zaklopke), a da bi se spriječilo nekontrolirano pritjecanje zraka. Osim toga, preporučljivo je, da se sigurnosni i upravljački poklopci mogu otvoriti i izvana.

SLIKA 2 : POGLED SA STRANE

1.2 Kontejner za simulaciju požara (ložište)

Ložište se postavlja najmanje 0,5 m više od kontejnera za promatranje i vari se na jedan ojačani okvir napravljen od npr. 100/50/5mm U-profilnog željeza. Pomoću prikladne termo-izolacije u unutrašnjosti ložišta i odvajanjem kontejnera za promatranje i ložišta nastaje stvarni prostor za požar. Termo-izolaciju treba izvesti u dva sloja. Ona se može sastojati od šamota, proizvoda od mineralne vune ili od čelične konstrukcije (okvirna konstrukcija od 100/50/5 mm U-profilnog željeza, 100 postotne mineralne ili kamene vune i prema unutra s limenim pločama – najmanje 5
mm limenim pločama). Ložište završava masivnim jednokrilnim vratima prema kontejneru za promatranje. Ta se vrata moraju otvarati s obje strane (sa zaštitom od blokade vratiju). Prema podu prostora za promatranje je potrebno postaviti čvrstu stepenastu konstrukciju (rešetkasto-mrežasta konstrukcija).
Na stropu ložišta potrebno je ugraditi profilnu konzolu (sl.3-u obliku
regala) za postavljanje gorivog materijala (npr. drvenih paleta). Ona se može izraditi i od lanaca. K tome se na bočnim zidovima, kao i na zidu koji se nalazi nasuprot vratima ložišta/prostora za promatranje, ostavi mogućnost postavljanja gorive oplate oko cijele prostorije (od iveričnih ploča ili drvenih paleta), i pod strop. U području poda potrebno je postaviti odvod vode, koji se može zatvoriti izvana.

SLIKA 3: LOŽIŠTE OBLOŽENO ŠAMOT OPEKOM, OTPORNOM NA VATRU

 

SLIKA 4: PROSTOR ZA SIMULACIJU POŽARA S IZOLACIJOM IZ ČELIČNIH PLOČA

 

SLIKA 5: PRIHVATNO POSTOLJE ZA PALETE

 

SLIKA 6: OBLAGANJE LOŽIŠTA S PLOČAMA OD IVERICE

Čišćenje izgorjelog materijala iz ložišta se izvodi preko otvora u stražnjem zidu, koji je također izrađen dvoslojno.

SLIKA 7: OTVOR ZA PRAŽNJENJE

 

SLIKA 8: POGLED SA STRANE (S DESNE STRANE) I POGLED SPRIJEDA (STRANA SPAJANJA
PREMA PROSTORU ZA PROMATRANJE)

1. Pregradni zid od trapeznog
lima
2. Vrata prostora za simulaciju požara (T 90)
3. Pod (čelična ploča obložena opekom od šamota)
4. Otvor za odstranjivanje
(pražnjenje)
5. Brtveni sloj
6. Žarišno postolje/prihvat
paleta

SLIKA 9: POGLED ODOZGO1.3 Kontejner za promatranje


Osnovna konstrukcija brodskog kontejnera ostaje ista. Postavljanje okolnih profila za ojačavanje (100/50/5 mm U-željezo) preporučuje se samo ako se kontejner nakon završetka izrade mora premještati odnosno podizati.
Kod školskih uvjeta (odnosno puno ljudi odjednom) spojena su dva 6,25 m (20-stopna) kontejnera s čeone strane. (Slika 10). Prostorija, koja je stvorena na taj način u daljnjem se tekstu prikazuje kao prostor ili kontejner za promatranje.

SLIKA 10: PRIKAZ PROSTORA ZA PROMATRANJE

Na kontejneru za promatranje predviđene su sljedeće izvedbe:

1.3.1 Na ulaz i izlaz postavljaju se vrata T 30. Ta se vrata za vrijeme vježbe moraju moći otvarati i zatvarati bez opasnosti i s vanjske i s unutarnje strane (slika 10 odn. slika 14).
1.3.2 Druga vrata T 30 moraju se ugraditi za izlaz u slučaju nužde u prednjem dijelu kontejnera za promatranje – između poklopca za ventilaciju i stražnjih vrata
Posebnu pozornost potrebno je obratiti na to, da se ugrađena vrata
otvaraju prema van!!!

1.3.3 Nadalje se ugrađuje ventilacijski poklopac, na ručno upravljanje (75 x 75 cm ili 30 x 250 cm), koji služi kao odvod za dim i toplinu, u prednjem dijelu krova prostora za promatranje. Taj postranično smješteni poklopac mora se otvarati do kuta od 45 stupnjeva. Alternativno je moguća ugradnja središnje postavljenog poklopca s kutom otvaranja od 90 stupnjeva unutar otvora za ventilaciju.

SLIKA 11: ZATVOREN OTVOR ZA VENTILACIJU

 

SLIKA 12: OTVOREN OTVOR ZA VENTILACIJU

1.3.4 Odvodni kanal za dim s poklopcem, koji se može spuštati i podešavati, treba postaviti u stražnjem dijelu prostora za promatranje na strop. Taj odvodni kanal se izvodi kao limena ploča (1,5 mm) ili u okvirnoj konstrukciji (30/30/5 mm kutno željezo) (sl. 13)


SLIKA 13: SPUŠTEN POKLOPAC NA ODVODU ZA DIM

Osim toga treba obratiti pozornost na to, da:

1.3.5 Se čelični pod obloži drvenim pločama (2,5 – 3 cm daska), se zabrtve svi procjepi i otvori u konstrukciji kontejnera,
1.3.6. Se žarište treba postaviti na postolje da bi se postiglo bolje hlađenje poda i olakšalo uklanjanje otpada.
1.3.7 Se treba u prednjem dijelu podu kontejnera instalirati odvod vode koji se može zatvoriti, te da se oba dva kontejnera pozicioniraju jedan prema drugom s laganim padom da bi se stvorio odvod vode za gašenje iz unutarnjih prostorija.
1.3.8 Treba isto tako na bočne zidove kontejnera za nadzor kao i u blizini
ulaznih vrata ugraditi dovoljan broj C-stabilnih spojnica za priključak cijevi ili otvora za cijevi.
1.3.9 Preporučuje se natkrivanje krova s trapeznim limom ili slično koje će dati dugotrajnu zaštitu kontejnera od vremenskih neprilika, a posebice od toplinskog utjecaja. Pri tome funkcija ventilacijskog otvora mora ostati nepromijenjena (slika 2.)

SLIKA 14: POGLED SA STRANE (PREDNJI DIO)

 

SLIKA 15: PREDNJA STRANA (PREMA PROSTORU ZA SIMULACIJU POŽARA) I POGLED
ODOZGO (SAMO VENTILACIJSKI OTVOR).

1. Odvodni dimni kanal s poklopcem u prostoru za promatranje.
2. Zaštitno povišenje s ojačanjem.
3. Ventilacijski poklopac: odvođenje dima i topline.
4. Ručka ventilacijskog poklopca (iznutra i izvana)
5. Izlaz u slučaju nužde iz prostora za promatranje
6. C-spojnica prema protoku vode
7. Drveni pod (drvene ploče)
8. Naprava za akustički uređaj upozorenja

SLIKA 16: POGLED SA STRANE (STRAŽNJI DIO)

 

2. Uputa za korištenje kontejnera

2.1 Općenite napomene
Nadalje opisana pravila sigurnosti i upute vrijede za korištenje kontejnera za
simulaciju požara na kruto gorivo.

Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do zdravstvenih poteškoća i
ozljeđivanja opeklinama!


2.1.1 Smiju sudjelovati samo osobe, koje raspolažu valjanim liječničkim pregledom i koje su prošle obuku za nošenje aparata za zaštitu dišnih organa (izolacijski aparat).
2.1.2 Smiju sudjelovati samo psihički i fizički potpuno zdrave osobe.
2.1.3 Za vrijeme vježbi mora se provjeravati, mogu li se u svakom trenutku pružiti odgovarajuće mjere spašavanja.
2.1.4 Mora biti uspostavljena komunikacijska veza između voditelja i vježbenika.
2.1.5 Prije svakog početka vježbe instruktor treba poučiti sudionike o zaštiti od nezgoda i mjerama sigurnosti.
2.1.6 Prije i nakon vježbe svaki sudionik mora popiti najmanje 1 litre prikladne tekućine (mineralna voda ili sl.).
2.1.7 Osobe koji su dana vježbe ili prethodnog dana konzumirale alkoholna pića moraju otkazati sudjelovanje u vježbi!
2.1.8 Osobe, koje su prije vježbe bili cijepljene ili su darovale krv, ne smiju sudjelovati u vježbi!
2.1.9 Prekomjerna tjelesna opterećenja (naporni sport), prije vježbe bi trebalo izbjegavati.
2.1.10 Za eventualna ozljeđivanja opeklinama moraju se ponijeti specijalni zavoji za rane nastale opeklinama (npr. ŤWater-Jelť). Na raspolaganju isto tako treba biti i posuda s vodom za neposredno hlađenje opekline.
2.1.11 U pravilnim vremenskim razmacima treba provjeravati funkciju i sigurnost simulatora.
2.1.12 U slučaju opažanja neispravnosti, koja bi mogla ugroziti sigurnost simulatora, vježbu treba odmah prekinuti.
2.1.13 Za presvlačenje treba osigurati prikladnu prostoriju (zaštićenu od vjetra) a u blizini simulatora.

2.2 Zaštitna odjeća u kontejneru za simulaciju plamenih udara na kruto gorivo

2.2.1 Vježba u kontejneru za simulaciju plamenih udara na kruto gorivo se smije izvoditi samo ako su sudionici opremljeni kompletnom zaštitnom odjećom prema EN 469 i zaštitnom opremom kako slijedi:
- Vatrogasna zaštitna jakna,
- Vatrogasne zaštitne hlače,
- Potkapa višeslojna,
- Vatrogasne zaštitne čizme ,
- Vatrogasna kaciga (bez vanjskog vizira) s zaštitom za vrat,
- Uređaj za zaštitu organa za disanje (izolacioni aparat na komprimirani zrak).
- Lagane radne hlače ili pamučna trenirka
2.2.2 U svakom trenutku mora biti spremna jedna vatrogasna grupa sa osiguranje vatrogasaca u simulatoru-sigurnosna grupa koja je opremljena sa izolacionim aparatima.
2.2.3 Donje rublje obavezno mora biti suho. U slučaju ponavljanja vježbe ono se obavezno mora promijeniti.
2.2.4 Zaštitna odjeća se nakon vježbe mora "preokrenuti" i osušiti na zraku.
2.2.5 Za instruktore u kontejnerima za simulaciju požara na kruto gorivo
mora postojati sljedeća zaštitna oprema:
- Vatrogasna zaštitna jakna,
- Vatrogasne zaštitne hlače,
- Potkapa višeslojna,
- Vatrogasne zaštitne čizme s vunenim čarapama,
- Vatrogasne zaštitne rukavice s termo-izolacijom prema normi EN 659,
- Vatrogasna kaciga (bez vanjskog vizira) s zaštitom za vrat,
- Radio-uređaj,
- Uređaj za zaštitu organa za disanje (izolacioni aparat na komprimirani zrak).
- Mala ručna svjetiljka, ili svjetiljka na kacigi.
Zaštitna odjeća instruktora se ne smije upotrebljavati za vatrogasne intervencije! Zbog toga se preporuča upotreba posebnih materijala kao što su "PBI" ili "Basofil".


2.3 Instruktori

2.3.1 Po grupi vježbenika su tri instruktora na raspolaganju.
2.3.2 Jedan instruktor ulazi u kontejner s grupom. On upravlja svim funkcijama kontejnera za simulaciju požara na kruto gorivo.
2.3.3 Drugi instruktor vodi vježbu izvana, dijeli uobičajene zadatke i određuje sigurnosnu grupu.
2.3.4 Vježbenike se za vrijeme cjelokupne vježbe mora promatrati (općenito
ponašanje, ponašanje sa I.A., ostatak zraka u I.A.).
2.3.5 Svi instruktori u svakom trenutku moraju biti svjesni svoje velike odgovornosti!
2.3.6 Nakon vježbe svi sudionici moraju imati pauzu od najmanje 20 minuta. Ponovni ulaz u simulator je dozvoljen tek nakon daljnje polusatne pauze.
2.3.7 Treći instruktor (obično mlađi, neiskusniji) je u pripremi.

2.4 Konstrukcija i način funkcioniranja kontejnera za simulaciju plamenih udara na kruto gorivo

Spaljivanje plastičnih materija je bez iznimke strogo zabranjeno. Drvo mora biti suho i bez ikakvih premaza. Upotreba bilo kakvih ubrzivača gorenja je strogo zabranjena! Drvo se pali s plinskim plamenikom (brenerom).
2.4.1 Drvene ploče ili ploče od iverice bez premaza i bez formaldehida se postavljaju odnosno polažu u području poda u kuteve s lijeve i desne strane kao i na čeonoj stjenci, okomito, gusto jedna na drugu. Oko 10 m2 drvene površine je u pravilu dovoljno.
2.4.2 U kutevima se obično pripreme dvije početne vatre s 10-15 drvenih cjepanica (dužine od cca. 1 m).
2.4.3 Početna vatra se prilikom početka vježbe pali plinskim plamenikom (brenerom), a plinski plamenik odmah uklanja iz simulatora.

2.5 Opskrba vodom

2.5.1 U načelu se postavljaju dva mlaza sa dva neovisna izvora vode.
2.5.2 U kontejneru se upotrebljavaju samo mlaznice sa mogućnošću finog raspršenja vode. Voda se pušta impulsno i samo prema uputama instruktora kojem je zadatak pokazati upravo indirektnu metodu gašenja.
2.5.3 Pritisak u tlačnom vodu mora iznositi najmanje 10 bara (stvaranje finih kapljica)!

2.6 Prije vježbe

2.6.1 Ukoliko ima prisutnih vanjskih vatrogasaca (iz drugih država,organizacija, postrojbi..), potrebno je ispuniti i vlastoručno potpisati izjave o preuzimanju odgovornosti.
2.6.2 Osobe koje rade izvan simulatora, rade u laganoj zaštitnoj "odjeći" s običnim zaštitnim rukavicama, tako da odjeća i rukavice ostanu suhe a da se sudionici bespotrebno ne znoje.
2.6.3 Sigurnosna grupa izvan simulatora nosi samo obične zaštitne rukavice, a ne vatrogasne zaštitne rukavice s termo-izolacijom prema normi EN 659 (Znojenje! Opasnost od opeklina od vruće vode!).
2.6.4 Kontejner za simulaciju plamenih udara na kruto gorivo se priprema prema isključivim uputama instruktora.
2.6.5 Kompletna zaštitna odjeća grupe koja ulazi oblači se neposredno prije početka vježbe, i provjerava (najbolje međusobno) je li sve u redu. Posebno treba obratiti pozornost na to, da zaštitno odijelo i zaštita vrata ispravno stoje te da je kragna podignuta.
2.6.6 Potrebno je pripremiti tlačni vod za osiguranje s vlastitom opskrbom vode za instruktora grupe koja ulazi.
2.6.7 Ugrađuje se i tzv. sigurnosna cijev s vlastitom opskrbom vode za sigurnosnu grupu.
2.6.8 Provjerava se funkcija:
- Postavljenih cijevi
- Sigurnosnih uređaja u simulatoru te
- Komunikacijskih sredstava.
2.6.9 Priključuju se aparati za zaštitu dišnih organa.
2.6.10 Svaki sudionik instruktoru daje "OK-znak".

2.7 Za vrijeme vježbe

2.7.1 Treba se strogo pridržavati uputa instruktora.
2.7.1 Maksimalno vrijeme zadržavanja u kontejneru za simulaciju plamenih udara na kruto gorivo treba ograničiti na 30 minuta.
2.7.2 Svaki sudionik mora ponoviti signale za slučaj nužde (vidi poglavlje 2.9.3.).
2.7.3 Interventna vježba se mora odmah prekinuti, ako netko primijeti bilo kakve znakove bolesti, slabosti ili ozljeđivanja, npr. kao što su:
- Bol u grudima,
- Plitko disanje,
- Osjećaj vrtoglavice ili umora,
- Jaka glavobolja,
- Bol u želucu,
- Pomanjkanje svijesti,
- Jaki osjećaj neugode,
- Jaki osjećaj vrućine,
ili ukoliko dođe do problema s opremom.
2.7.4 Kada se nakon završetka vježbe napušta kontejner za simulaciju požara na kruto gorivo, instruktor otvara sve prozorčiće i nadgleda napuštanje simulatora. Posebnu pozornost treba obratiti na to, da sudionici iz kontejnera izlaze u sagnutom položaju.
2.7.5 Ukoliko je potrebno iznenadno pospremanje kontejnera za simulaciju plamenih udara ili ako neki od sudionika da znak za pomoć (vidi poglavlje 2.9), instruktor najprije zatvara vrata prostorije za požar te otvara sva vrata i prozorčiće, prije nego napusti simulator.

2.8 Nakon vježbe

2.8.1 Prije odlaganja zaštitne odjeće treba je otresti (zbog očekivane koncentracije ugljičnog monoksida u odjeći).
2.8.2 Zaštitnu kacigu, masku, aparat za zaštitu dišnih organa i jaknu, zbog zadržavanja topline u njima treba odmah skinuti!
Pozor: Opasnost od opeklina! Metalni dijelovi mogu biti vrlo vrući!
2.8.3 Pozor: Opasnost od prehlade! Prilikom presvlačenja se treba zaštititi od propuha!
2.8.4 Treba se pridržavati propisanog vremena odmaranja (najmanje 30 minuta prema Njemačkim standardima)
2.8.5 Vrlo je bitno uzimanje dovoljne količine tekućine (npr. mineralne
vode ili sl.)!


2.9 Sigurnosna pravila

2.9.1 Vježbenici zajedno ulaze i izlaze iz simulatora.
2.9.2 Da bi u svakom trenutku za svakog sudionika bilo moguće brzo napuštanje kontejnera bez opasnosti za ostale sudionike, u sredini simulatora je uvijek potrebno ostaviti slobodan prolaz.
2.9.3 U slučaju da se neki od sudionika ne osjeća dobro, treba tri puta lupiti o zid kontejnera i mirno napustiti postrojenje.
2.9.4 Kod oglašavanja akustičkog uređaja upozorenja (ukoliko ga simulator ima) potrebno je napustiti simulator.
2.9.5 Ukoliko je potrebno hitno napuštanje simulatora, izdaje se zapovijed:
" mayday; mayday; mayday", kao međunarodni signal upozorenja poznat u svim zemljama.
2.9.6 Zbog opasnosti od opeklina vrućom vodom, voda se smije koristiti u malim količinama i s vremenskim razmacima. (Indirektna metoda gašenja, poglavlje 2.5.3).
2.9.7 Instruktor sa sobom uzima tlačni vod za osiguranje, koji je neovisan o tlačnom vodu grupe koja ulazi
2.9.8 Tijelo mora biti stalno u kretanju, da bi se lakše podnijela vrućina.
2.9.9 Ako se postrojenje koristi više puta uzastopce, vrijeme zadržavanja se zbog nataložene vrućine mora skratiti. Potrebno je obratiti pozornost na fizičko opterećenje sudionika!

Prilog 1. Check lista - Upute za sigurnost

Zaštitna odjeća
1. Izvan kontejnera za simulaciju požara zaposlene osobe rade u "laganoj zaštitnoj odjećiť s običnim kožnatim radnim rukavicama, tako da termo-izolacijska zaštitna odjeća i termo-izolacijske zaštitne rukavice ostanu suhe, a da se sudionici ne znoje bespotrebno.
2. Kompletna zaštitna odjeća grupe koja ulazi i sigurnosne grupe oblači se tek neposredno prije vježbe i međusobno se provjerava, je li sve u redu s odjećom. Ni jedan dio tijela ne smije ostati nepokriven. Između maske za zaštitu dišnih organa i podkape ne smije biti otkrivenih dijelova.
3. Treba isprazniti džepove zaštitne odjeće. Isto tako treba odstraniti eventualne dodatne dijelove s vatrogasnih kaciga.
4. Preporučuje se da odjeća ispod zaštitne ima duge rukave.

Opskrba vodom
5. U načelu se postavljaju dva međusobno neovisna izvora vode.
6. Cijevi imaju odvojene vodove, opskrbe vodom i vatrogasne pumpe.
7. Pritisak u cijevi mora iznositi najmanje 10 bara (sitne kapljice!).
8. Koriste se samo odgovarajuće mlaznice.
9. Voda se pušta u osnovi samo u kratkim impulsima i na naredbu instruktora.
10. Potrebno je pripremiti sigurnosnu cijev za instruktora s vlastitom opskrbom vode.
11. Potrebno je postaviti sigurnosnu cijev za sigurnosnu grupu s
vlastitom opskrbom vode.

Prije vježbe
12. U načelu se grupa, koja se u slijedećoj vježbi šalje kao prva grupa, najprije postavlja kao sigurnosna grupa. Oni obavljaju samo lagane zadatke, tako da se ne oznoje.
13. Ispitivanja funkcija
- postavljenih cijevi
- sigurnosnih uređaja u postrojenju,
- ugrađenih komunikacijskih uređaja,
- zaštitnih uređaja za dišne puteve.
14. Svaki sudionik daje instruktoru OK-znak.

Za vrijeme vježbe
15. Obavezno treba slijediti upute instruktora.
16. Vježbu treba odmah prekinuti, čim neki od sudionika zamijeti bilo kakve znakove bolesti.
17. Ukoliko na pojedinačnim mjestima dođe do proboja topline, to se može izjednačiti "čupkanjem" zaštitne odjeće.

Nakon vježbe
18. Kacigu, masku, uređaj za zaštitu dišnih puteva i jaknu treba odložiti!
Pozor: metalni dijelovi mogu biti vrlo vrući!
19. Opasnost od prehlade! Zaštititi tijelo od propuha!
20. Održati pauzu s mirovanjem!
21. Piti prikladnu tekućinu (npr. mineralnu vodu ili sl.)!

Sigurnosna pravila u kontejneru za simulaciju požara na kruto gorivo
22. Grupa zajedno ulazi i izlazi iz simulatora.
23. U slučaju osjećaja neugode treba tri puta udariti po zidu kontejnera i mirno napustiti postrojenje.
24. Ukoliko je potrebno brzo napustiti postrojenje, dodatno se daje naredba "mayday mayday mayday mayday.....".
25. Zbog opasnosti od opeklina uzrokovanih vrućom vodom, voda se smije koristiti samo u malim količinama.
26. Instruktor ima sigurnosnu cijev, koja je neovisna o glavnoj cijevi.
27. Tijelo mora biti stalno u pokretu, da bi se bolje podnijela vrućina.
28. Ukoliko se postrojenje koristi uzastopce, vrijeme zadržavanja unutar simulatora mora biti smanjeno zbog nataložene topline.

 

Prilog 2. Check lista - Upute za instruktora

- Obavijestiti policiju i adekvatne službe za zaštitu okoliša.
- Za vrijeme vježbi mora biti osigurano, da se u svakom trenutku mogu
pružiti odgovarajuće mjere spašavanja.
- U slučaju eventualnih ozljeđivanja opeklinama treba imati pripremljenu kutiju za slučaj nužde te osigurati prisutnost osobe izobražene za prvu pomoć.
- Mora biti spremna posuda s vodom za hitno hlađenje opekline.
- Prije početka vježbe sudionici moraju potpisati izjavu o zaštiti u slučaju nezgode/sigurnosti.
- Prije i nakon vježbe sudionik mora popiti najmanje 1 litre tekućine.
- Ni u kojem slučaju ne uzimati alkohol!
- Osobe, koje su prije vježbe bili cijepljene ili su darovale krv, ne smiju sudjelovati u vježbi.
- Sudjelovanje u vježbi u kontejneru za simulaciju požara na kruto gorivo je dozvoljeno samo s kompletnom zaštitnom odjećom prema normi EN 469.
- Odjeća ispod zaštitne mora biti suha. Presvlačenje odjeće u slučaju ponavljanja vježbe je obavezno.
- Zaštitna odjeća se nakon vježbe preokreće i suši na zraku.
- U simulatoru se ne smiju koristiti uobičajene kožne vatrogasne rukavice.
- Nakon vježbe se treba pridržavati održavanja pauze od najmanje 20 minuta. Ponavljanje vježbe je dopušteno samo nakon daljnje polusatne pauze.


Prilog 3: Check lista - Lista provjere materijala

- Osigurati dovoljno I.A., maski i rezervnih boca
- Pripremiti mlaznicu
- Plinski plamenik s punom plinskom bocom
- Dovoljnu količinu drva
- 2 x komplet za komunikaciju
- Ručna baterija (svjetiljka)
- 1 potkapa za zaštitu glave po sudioniku i instruktoru
- Kutija za prvu pomoć u slučaj nužde
- Prikladna tekućina (npr. mineralna voda ili sl., najmanje 3 sanduka)

Vozila
- Vatrogasno vozilo
- Vozilo hitne pomoći (ako nema pribora za prvu pomoć sa odgovarajućim osobljem)

Zaštitna odjeća
- kompletna zaštitna odjeća prema normi EN 469
- Zamjensko donje rublje
- Zamjenska donja odjeća

Napomena:
Dodatni savjeti, nacrti, materijali o, ili za obuku, dostupni su kod autora:
• Mario Rogina, JVP Varaždin, mob: 098 390 756
• Siniša Jembrih, JVP Zagreb, VP Centar, mob: 091 503 5589

U Varaždinu, 01.04. 2006.